logo hadbarot hasviva

הדברות הסביבה

סילוק מזיקים בצ'יק צ'ק

בארץ חמה כמו ישראל, הצורך בהדברות הוא כורח המציאות. בעיקר בחודשי הקיץ, תיקנים, יתושים, נמלים, נחשים ושאר מזיקים צצים כפטריות לאחר הגשם. הנזק ממזיקים מסוימים מסתכם באי נוחות ותחושות גועל, בעוד שאחרים עלולים לעקוץ, להכיש, להעביר מחלות ולפגוע בנו בפועל, בבני האדם.

Man-spraying pest control solution to address pests.

פערי כוחות

תחום ההדברות הינו תחום הטומן בחובו פערי מידע ופערי כוחות משמעותיים בין המזמין לבין בעל המקצוע. לאדם מן השורה אין את הידע הדרוש בתחום ההדברות. קיים חשש כי המדביר ינצל זאת כדי לפגוע במזמין.

Man-spraying pest control solution to address pests.
Man spraying pest control solution to address and manage a pest problem.

המדריך המלא

במטרה למנוע ניצול שכזה, כתבנו עבורכם מדריך זה אשר יעשיר את ידיעותיכם בנושא ההדברות ויצמצם במידת מה את פערי המידע והכוח. ראשית, המדריך יפרט אודות המדביר והדרישות מהמדביר. לאחר מכן, נעבור לפירוט אודות המצבים בהם מתעורר צורך בהדברה. משם, נמשיך אל סוגי ההדברות הנפוצים ונסיים בטיפים לקראת ההדברה.

Visual representation or sign symbolizing the presence of bugs."

המדביר

כפי שהבטחנו לכם, נפתח מדריך זה בהסבר אודות המדביר עצמו. המדביר הינו בעל המקצוע המבצע את ההדברה. ניתן היה לחשוב שכל אדם המעוניין בכך יוכל לשמש כמדביר, ללא כל אישור או תעודה. אולם מאחר שהדברה כוללת שימוש בחומרים מסוכנים, חלה רגולציה בתחום. הרגולציה מחייבת את המדביר לשאת ברישיון הדברה, המונפק לו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

לשם קבלת הרישיון, על המדביר לעמוד בשני תנאים. ראשית, על המדביר להנפיק תעודת יושר המעידה על היעדר רישום פלילי כנגד המדביר. לשם הנפקת התעודה, נערכת בדיקת רקע על ידי המשטרה, המוודאת כי אכן המדביר נעדר רקע פלילי.

התנאי השני בו צריך המדביר לעמוד, הוא קורס האורך בין חודשיים לשלושה חודשים המכשיר את המדביר לעבודתו. הקורס אמון גם על הכשרתו המקצועית מבחינת הכרת הפעולות עצמן וגם על הכשרת המדביר בפן הבטיחותי, הערכי ועוד.

אם כן, מדביר אשר עמד בתנאי תעודת היושר והקורס, יזכה ברישיון לשמש כמדביר. חשוב במיוחד לשים לב לכך שקיימים סוגי רישיונות להדברות. סוג אחד הוא הדברת דירות. סוג שני הינו מדביר במבנים ובשטח פתוח. קיימים גם סוגים נוספים של רישיונות, אולם הם אזוטריים ולא משמעותיים.

כמו כן, יש לוודא כי הרישיון של המדביר אכן בתוקף. הרישיון ניתן לתקופה מסוימת ולאחריה הוא פוקע. רישיון שלא בתוקף, הרי הוא כהיעדר רישיון. חידוש הרישיון על ידי המדביר כרוך בתשלום אגרה, חידוש תעודת היושר ולעיתים אף בהשתלמויות מקצועיות למיניהן.

נוכחנו לדעת כי לשם ביצוע פעולות הדברות, על המדביר לשאת רישיון הדברה בתוקף התואם את סוג ההדברה המבוקש. בקשו מהמדביר להציג לכם את רישיון ההדברה שלו, לפני תחילת ביצוע העבודה. ללא רישיון בתוקף ובסוג הנדרש, אל תתקשרו עם המדביר. לאחר שהבנו מה נדרש מהמדביר שלנו, ברמה הבסיסית ביותר, נעבור לתרחישים בהם הדברה נצרכת ולסוגי ההדברה השונים.

Man using a pest control solution to address and manage pests.

הצורך בהדברות

ישנם מספר מצבים בהם הדברות נצרכות. חלקם של המצבים הם מצבים מתרימים לבעיה הבאים למנוע את היווצרותה מלכתחילה, בעוד שאחרים מתרחשים לאחר שהבעיה כבר קרתה. המצב הראשון, הוא הופעת יתושים, תיקנים וכדומה בבית בקנה מידה משמעותי.

הדברת מזיקים בבית

כאמור, התרחיש הראשון המצריך הדברה הוא הופעתם של יתושים, מקקים, תיקנים ועוד בבית. הג'וק הראשון אולי לא נעים בבית, אך לא אמור להטריד אתכם יותר מידי. השני והשלישי, היתושים הראשונים והנמלים על הקירות, אמורים לעורר את תשומת ליבכם לכך שביתכם מצוי בקרבת קנים של מינים אלו.

תוכלו לסלק מביתכם כל אחד מהמקקים למיניהם כאשר הוא יופיע, אולם שורש הבעיה לא ייפתר. הבעיה תיפתר אך ורק אם תבצעו הדברות מתאימות שירחיקו מכם את קיני המזיקים.

Man spraying pest control solution to address and manage a pest problem.
Man effectively spraying a pest control solution to address and manage pests.

הדברה מבעוד מועד

תוכלו לבצע הדברות לא רק לאחר שהופיעו המזיקים בביתכם, אלא גם עובר להגעתם. במידה שאתם יודעים כי הקיץ שלכם מאופיין בהופעת ג'וקים ושאר מזיקים בדירה שלכם, או שנודע לכם כי השכנים סבלו מבעיות דומות בשנים האחרונות, מומלץ במיוחד להזמין שירותי הדברות לפני חודשי הקיץ. בחודשים אפריל עד מאי, הזמינו מדביר מורשה והוא ימנע את הופעת המזיקים בדירה שלכם.

בעלי גינות

בעלי גינות הם אוכלוסיה עבורה הדברות הן צורך מהותי. גינות מושכות אליהן נחשים, מכרסמים דוגמת עכברים וחולדות ועוד. ללא הדברות, כלל המזיקים הללו יתרוצצו בגינה שלנו, יסכנו אותנו ויפיצו מחלות. הדברות מבעוד מועד או לאחר הופעתם של המכרסמים והזוחלים, יגנו עליכם מפני סכנות מעין אלו.

Man spraying pest control solution in the garden to address garden pests.
Man using a pest control solution to address and manage pests.

סמיכות לאתרי בניה

מגורים בסמוך לאתר בנייה גם הם מעוררים צורך בהדברה. אתר בניה הוא בית גידול נפלא עבור כלל המודברים – מכרסמים, זוחלים ומעופיים. מגורים בסמוך לאלו יהפכו את ביתכם ליעד אטרקטיבי עבור מזיקים אלו. ההדברה, במקרה זה, תשמור על ביתכם מחוץ לתחומם של המזיקים ותגן עליכם.

סמיכות למקורות מים

תרחיש נוסף בו הדברות הינן נחוצות למדי, הוא מגורים בסמוך למקורות מים. מקורות מים, במיוחד אלו הביצתיים במידה זו או אחרת, מהווים בית גידול עשיר עבור יתושים למיניהם. אותם יתושים לא נשארים במקור המים אלא זולגים לבתיכם. תשאלו מי שלן בסמוך למקור מים עם כמה עקיצות הוא התעורר בבוקר שלמחרת. לאחר שתשמעו את התשובה, גם אתם תרוצו לבצע הדברה.

ריבוי יונים

במידה וסביב הדירה שלכם נוצרו גומחות רבות, ייתכן שאתם סובלים מנוכחותן של יונים סביב ביתכם. היונים לא רק מרעישות ומלכלכות אלא גם מעבירות מחלות בנוצותיהן ובלשלשת שלהן. מכיוון שכך, רצוי במיוחד לבצע הרחקת יונים במקרים מעין אלו.

סיכום ביניים

אלו היו התרחישים הנפוצים, אם כן, בהם נדרשות הדברות למיניהן – הימצאותם של חרקים למיניהם בבית, הימצאות מרובה בשנים קודמות, מגורים בקומת קרקע עם גינה, מגורים בסמוך לאתר בנייה וכן ריבוי יונים. כעת, ניתן להתקדם ולדון במתודות ההדברה הנפוצות.

הדברה כימית

סוג ההדברה שנחשב ליעיל ביותר, הוא ההדברה הכימית. בהדברה זו, יפוזרו כימיקליים בבית. המזיקים יבואו במגע עם הכימיקליים ולא ישרדו את המגע. החומרים לא רק יפגעו במזיקים הקיימים, אלא ימנעו את הופעתם של מזיקים חדשים.

ישנן מספר דרכים בהן ניתן לבצע את ההדברה הכימיקלית. הדרך הנפוצה ביותר, היא ריסוס. המדביר ירסס את הבית וכך יפוזרו בו הכימיקליים. דרך נוספת היא פיזור אבקה. כאשר מדובר במזיקים גדולים יותר, דוגמת עכברים, ייתכן שעדיף יהיה לפזר את הכימיקליים בגרגרים גדולים יחסית אותם המכרסמים יאכלו ושם תהא קבורתם.

בכל אחת משיטות הפיזור, לא ניתן יהיה להסתפק בפיזור הכימיקליים ברחבי הבית בלבד. לשם ביצוע הדברה כימיקלית איכותית, יהיה צורך לפזר את החומרים הכימיקליים גם בארון החשמל, בפתחי הביוב וכדומה.

ההדברה הכימית הינה אמנם ההדברה היעילה ביותר, אך היא טומנת בחובה סכנות ברורות. החומרים הכימיקליים לא מסכנים אך ורק את המזיקים אלא גם את בני הבית וביתר שאת אף את חיות המחמד שלכם. מכיוון שכך, יש להתרחק מהשטח המרוסס במועד הריסוס וכן כמה שעות לאחריו וכן על הריסוס להתבצע במינון המדויק שיהיה אפקטיבי מצד אחד ולא מסכן לאורך זמן מצד שני.

נחזור ונדגיש את שאמרנו לעיל על המדביר. וודאו כי יש לו רישיון הדברה בתוקף! כעת אתם מסינים שלא מדובר בתעודת איכות לעבודותיו בלבד, אלא גם, ואף בעיקר, תעודה המעידה על מקצוענותו בנושאי בטיחות הקשורים בהדברה. כמובן שהדבר נכון לכל הדברה כימית, ולא רק לריסוס.

הדברה ביולוגית

הדברה ביולוגית שונה בטבעה מההדברה הכימית. בהדברה הביולוגית, לא חומרים רעילים משמידים את המזיקים אלא בעלי חיים אחרים אוכלים מזיקים אלו. השימוש בהדברה ביולוגית נפוץ במיוחד בשטחים חקלאיים. בישראל, חקלאים רבים מחזיקים בשטחם קיני תנשמות. התנשמות יוצאות למסעי ציד מידי לילה, בהן התנשמות צדות את המכרסמים הפוגעים ביבול החקלאי.

הדברה ביולוגית עשויה להיות שמישה גם בשטח הביתי. היא לא תעזור לכם להתמודד עם מכת תיקנים או פשפשים בבית, אך היא בהחלט תגן על עציצים שלכם, למשל, המוכים בכנימות. תוכלו להתמודד עם כנימות אלו בעזרת חיפושיות ייעודיות האוכלות כנימות אלו ללא הרף. תוך זמן מועט יחסית, החיפושיות ישתלטו על העציץ ויותירו אותו נקי מכנימות. זוהי דוגמה להדברה ביולוגית ביתית.

Man spraying pest control solution to address and manage a pest problem.
Licensed pest control professionals equipped to handle pest management.

הדברה אקולוגית

בדומה להדברה הכימיקלית, הדברה אקולוגית מתבססת אף היא על פיזור חומרים במרחב, לרוב באמצעות ריסוס. אולם בשונה מההדברה הכימיקלית, החומרים המשמשים להדברה אינם כימיים כי אם טבעיים. יש בכך מספר יתרונות, העיקריים שבהם הם שמירה על הסביבה והסתת המזיקים אל מחוץ לבית במקום השמדתם.

היתרונות בהדברה האקולוגית ברורים ואף מפתים למדי. אולם יש לזכור כי הדברה זו נחשבת ליעילה פחות מההדברה הכימית והמזיקים בהחלט עלולים להופיע שבועות בודדים לאחר ההדברה האקולוגית.

הדברה אלקטרונית

ההדברה האלקטרונית לא מיועדת למקקים, תיקנים, יתושים ודומיהם, אלא למזיקים מאסיביים יותר דוגמת חולדות ויונים. ההדברה האלקטרונית אינה נעשית על ידי מדביר, אלא על ידיכם ובעצמכם. רכשו מכשיר להדברה אלקטרונית. המכשיר יפיץ גלי קול שלא תשמעו, גלים מגנטיים, שדות אלקטרומגנטיים ועוד. כל אלו, יהפכו את הסביבה ללא נוחה בכלל עבור החולדות והיונים ואלו יעזבו אתכם לנפשכם.

מכשירי ההדברה יישארו מחוברים לחשמל ללא הרף. לכן, חשוב לדעת כי צריכות החשמל של המכשירים נמוכות למדי. עלות הפעלת מכשיר במשך שנה שלמה, עומדת על כ-30 שקלים בלבד! היקף ההגנה הניתנת מההדברה האלקטרונית רחב, אך מוגבל. מכיוון שכך, ייתכן שתיאלצו להתקין כמה מכשירי הדברה אלקטרונית כדי לזכות בהגנה נרחבת ומיטבית מפני המזיקים.

Man dressed in a protective suit exterminating pests within a house.
Licensed pest control professionals equipped to handle pest management.

סוגי הדברות נוספים

הדברות אלו שצוינו הן ההדברות המשמעותיות ביותר בתחום, אולם קיימות הדברות נוספות בשוק. הדברות אלו הן ההדברה בג'ל, הדברה משולבת, הדברה צמחית ועוד. כל אלו הינן אזוטריות ולכן לא מצאנו לנכון לפרט אודותן בנפרד. ככל שאלו עשויות להיות רלוונטיות עבורכם, ערכו בדיקה מעמיקה ברשת אודות הדברות אלו.

בחירת המדביר

במסגרת ההדברות, ישנה חשיבות מיוחדת להליך בחירת המדביר. כפי שאמרנו לעיל וחזרנו והדגשנו, החשיבות הגדולה ביותר היא לווידוא רישיון רלוונטי בתוקף. אולם שם, לא מסתכם הליך בחירת המדביר שלכם לצורך ביצוע ההדברות. תצטרכו לבחור מדביר מבין אלו בעלי הרישיון התקף.

בררו אילו מדבירים פועלים באזורכם. ישנה עדיפות למדביר שלא יבוא מאזור גיאוגרפי מרוחק משתי סיבות. הראשונה, עלות המדביר המרוחק צפויה להיות גבוהה יותר. השנייה, המדביר המקומי מכיר את השטח ואת המזיקים ויודע לתת להם מענה מדויק.

מבין המדבירים המקומיים, נסו לקבל המלצות על מדבירים איכותיים. הישארו עם שניים או שלושה מדבירים מומלצים במיוחד. לאחר מכן, ערכו סקר שוק באשר לעלות ההדברה אצל כל אחד מהם. בחרו את המדביר המשתלם ביותר.

זה היה, אם כן, המדריך המלא באשר להדברות. פתחנו בגורמים בגינם מתעורר צורך בהדברה. המשכנו לסוגי ההדברות וסיימנו בבחירת המדביר. בהצלחה!

בעלי מקצוע נוספים מומלצים: הרחקת יונים – צוות ג'י